Agenda

Vorige Volgende

Eredienst

Jaarthema: 2022-2023: Samen bouwen aan Gods koninkrijk
voorganger: ds. Rein Hoekstra
 
Schriftlezing :   Jesaja 43: 4 - 5a, 19, en: Openbaring 1: 1 – 20
Thema: Een koninkrijk van priesters

Het boek Openbaring helpt om onze weg door de tijd te verstaan. Maar het is van groot belang om te beseffen dat Christus de samenhang is van alles wat we tegenkomen in dat laatste bijbelboek.

Bijlagen