Wie zijn de mensen van de Open Hof?

De Nederlands Gereformeerde Kerk in Dordrecht, de Open Hof,
telt ruim 600 leden. Dat zijn ouderen en jongeren, gepensioneerden, werkenden en werkzoekenden, jonge gezinnen, alleengaanden,
kortom een divers gezelschap.    

Opmerkelijk is dat een groot aantal leden met uiteenlopende kerkelijke, ofwel niet-kerkelijke achtergronden de Open Hof hebben gevonden. 
De gemeente heeft een evangelisch-gereformeerd karakter. In ons geloof staat Jezus Christus, Gods Zoon, centraal. We geloven dat Gods woorden betekenis hebben voor de manier waarop we als gelovigen met elkaar leven. We zijn daarin afhankelijk van God.