Jaarthema 2014-2015: Luisterend op weg

-

Luisterend op weg

Inleiding

Wat doe je als er indringende vragen op je afkomen? Uiteraard is er de mogelijkheid van het onmiddellijke antwoord. Maar wanneer de vraag(vragen) lastig is, dan heb je meer tijd nodig, en dus vraag je uitstel. Om er nog eens over na te denken. Om er nog eens met iemand over praten. Binnen de Open Hof gemeente worden af en toe indringende vragen gesteld. Over relaties, over ethische kwesties, over geloof en over ons leven. De kortste klap in zekere zin is een kerkenraad die bij voorbaat alle antwoorden geeft. Maar het grote nadeel is natuurlijk, dat maar weinigen echt hun inbreng geven. Indringende vragen zijn persoonlijk. Daar moet je zelf mee aan de slag. Daar moet de gemeenschap mee aan de slag. Op die manier worden de antwoorden een deel van je leven. Een deel van de gemeente. Dus willen we in gesprek. Met elkaar, met God. Daarbij zijn drie aspecten van belang: 
• omgaan met de bijbel en met je eigen levensweg, 
• luisteren naar de Geest en het onderscheiden waarop het aankomt, en 
• dit hanteren en toepassen in de concrete omgeving. 

Tot slot
Onderweg zijn is niet niks. Dat vraagt betrokkenheid. Dat vraagt gebed. Betrokkenheid en gebed om de onderlinge band te doen groeien. Om meer van God te leren. Een goede reis. 

Proloog: Aangesproken worden (24 augustus 2014)
Het bijbelse principe is dat wij aangesproken worden. De nieuwe wegen die wij in mogen slaan kunnen we bewandelen vanuit de relatie met het Woord. Met Jezus. Hij kwam naar ons mensen toe.