Onze diensten

Hoe zien onze kerkdiensten er uit?

In de kerkdienst verdiepen we ons geloof en ontmoeten we elkaar. Wat doen we tijdens de dienst?

  • we zingen samen tot eer van God
  • we lezen uit de bijbel
  • we luisteren naar de verkondiging
  • we bidden en danken God

Elke zondag houden we een dienst die om 10.30 uur begint. We zingen o.a. psalmen, gezangen, liederen uit de Opwekkingsbundel en Taizé.
Voor de kinderen is er een kinderpreek.