Persoonljk gebed

Het kan dat u in de dienst iets u heeft geraakt of dat er zorgen of moeiten zijn waarvoor u graag gebed wilt. De mogelijkheid wordt geboden om daar samen met u voor te bidden.
Na de dienst zijn gemeentleden hiervoor beschikbaar. Voor dove mensen is hier een tolk bij aanwezig.