Crèche en Hofkids

Crèche

De crèche is de opvang voor de kinderen tot 4 jaar tijdens de kerkdienst. De crèche wordt gedraaid door volwassenen die geholpen worden door tieners. De groep is opgedeeld in baby’s tot 1 jaar en kleuters vanaf ongeveer 1,5 tot 4 jaar.

                 

Hofkids 

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de dienst een eigen programma, de Hofkids. Na het moment voor de kinderen tijdens de kerkdienst gaan ze naar hun eigen groepen.   Als kinderen 4 jaar worden mogen ze gaan meedraaien met de Hofkids. Er is eventueel de mogelijkheid om eerst een korte tijd te wennen. 
De kinderen draaien mee in dezelfde groep als waar ze op school in zitten. Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met de coördinator kinderwerk en betreffende coördinator van de Hofkidsgroep. 

Kinderpreek 

Tijdens de kerkdienst is er een moment voor de kinderen. De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen naar voren komen. Het is een moment voor en met de kinderen, met als leidraad de schriftlezing of het thema van de preek. Ook wordt er een kinderlied gezongen. Daarna gaan de kinderen naar de Hofkids.Hofkids programma tot de zomer

Hofkids 1,2 gaat komende tijd aan de slag met verschillende thema’s: kinderen in de Bijbel, het bijbelboek Esther en het leven van David.
Hofkids 3,4 start met het leven van de Here Jezus.
Hofkids 5,6 is bezig met het thema het Woord van God. Daarna gaan ze tot de zomer aan de slag met de tabernakel en de twaalf discipelen.
Hofkids 7,8 gaat aan de slag met het leven van Paulus.