Doventolk

De erediensten zijn toegankelijk voor doven en slechthorenden. Er is een doventolk aanwezig en de te zingen liederen worden geprojecteerd.
Dove kinderen kunnen meedoen met de kindernevendiensten van onze gemeent

                               

Voorgeschiedenis:

Een aantal jaren geleden kreeg een jong meisje in de gemeente, toen twee jaar, een ontsteking in de hersenen. Daardoor werd zij doof. 
Veel gemeenteleden gingen een gebarencursus volgen om contact te kunnen maken met haar. Door de doofheid ontstond contact tussen de ouders van het meisje en het Interkerkelijke Commissie voor Doven (IC). In september 1997 zocht het IC naar een ruimte om regelmatig diensten op de zondagmorgen te houden, en die vonden ze door de gastvrijheid van de Nederlands Gereformeerde Kerk in de Open Hof. Om voor de doven de dienst 'verstaanbaar'  te maken, werd er getolkt. Aangezien nieuws in de dovengemeenschap snel gaat, kwamen er al snel meer doven op de gezamenlijke diensten af. Ook 'ongelovige' en 'zoekende' doven.