Stroomdienst

           

            

Als u niet vertrouwd bent met een kerkdienst is het misschien een goed idee om te beginnen met het bezoeken van een Stroomdienst.
Deze worden ongeveer zeven keer per jaar georganiseerd.
Kijk op de agenda voor de data van deze diensten.
Deze diensten zijn niet per se laagdrempelig, maar kunnen het best omschreven worden als: 

  • Diensten waarin een duidelijke, prikkelende boodschap naar voren komt.
  • Het gaat om diensten die nauw aansluiten bij de persoonlijke weg van de bezoekers.
  • In deze diensten kunnen we wat vrijer zijn in de liturgie en vormen die we anders niet gebruiken.

In ieder geval is de Praiseband een vast onderdeel van de Stroomdiensten.

Bij het woord Stroom kun je denken aan bewegend water, een bekend beeld in de kerk. In dit geval verwijst het ook naar de levensweg van een ieder die in de kerk zit. Maar bij Stroom kan je ook aan spanning en elektriciteit denken. Die spanning zit ‘m dan in afwijkende liturgie en muziek. Maar ook in de prikkelende onderwerpen die we hopen aan te snijden.