Introductieavonden 2023

U bent al enige tijd te gast in onze gemeente of in de afgelopen tijd lid geworden. De Open Hof is een gemeente met een geheel eigen kleur en gezicht. Een belangrijk kenmerk is openheid. Als bezoeker kun u rekenen op een warme ontvangst. In het verlengde hiervan worden gasten en nieuwe leden een introductie-programma van enkele avonden aangeboden om de gemeente beter te leren kennen.

Doel

De doelstelling van de introductieavonden is tweeledig. De bedoeling is nieuwe leden kennis te laten maken met de Open Hof, Nederlands Gereformeerde kerk van Dordrecht. Te laten zien wie we zijn, wat we geloven en hoe we dat uitwerken. Daarnaast is het doel elkaar beter te leren kennen en willen we nieuwe leden stimuleren om actief deel uit te gaan maken van de gemeente door te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Zo wordt de betrokkenheid op elkaar vergroot.

Opzet

In drie avonden komende de volgende onderwerpen aan bod:

  • geschiedenis van de Nederlands Gereformeerde kerken en het landelijk kerkverband
  • kinder- en jeugdwerk binnen de Open Hof.
  • de visie en het belijden van onze gemeente
  • doven in de Open Hof
  • pastoraat en de kringen
  • commissies en taken
  • ouderen

De laatste avond wordt begonnen met een gezamenlijke maaltijd.
Heeft u interesse in deze avonden stuur dan een mail naar de scriba.

Introductie avonden starten dinsdag 24 januari 2023

In januari en februari worden er weer introductieavonden gehouden voor gasten en nieuwe gemeenteleden. Heb je interesse in deze avonden stuur dan een mail naar Ineke van Heusden.