Open Hof Plus

                              
Gemeenteleden die de 60-jarige leeftijd hebben bereikt ontmoeten elkaar afwisselend op woensdag- of donderdagochtend in de Open Hof. De leeftijdsgrens is niet strak, mensen die wat jonger zijn, en die het leuk vinden om aan te haken zijn eveneens welkom. Er is ongeveer één keer per maand een programma. 
Belangrijk is de ontmoeting met elkaar, en in gesprek te gaan over leuke, maar ook serieuze onderwerpen. Dit kan zijn naar aanleiding van een film, een kunstwerk, een thema....
Ideeën worden door deelnemers aangedragen en soms ook door hen verzorgd.