Kinder- en Jeugdwerk

Kinder- en jeugdwerk

In de Open Hof hebben de kinderen en jongeren ook een belangrijke plek in de gemeente. Voor hen en met hen worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten hebben als doel kinderen en jongeren helpen groeien in het geloof en hen een veilige plek te bieden in hun leeftijdsgroep, maar ook in de gemeente als geheel. 

Crèche                 0-4 jaar

Elke zondagse kerkdienst is er voor de allerkleinsten opvang. In twee ruimtes in ons kerkgebouw worden de jonge kinderen opgevangen door een aantal volwassenen en tieners. Meestal is er een baby-groep en een peutergroep. 

Hofkids                4-12 jaar

De kinderen in de leeftijd van de basisschool kunnen op zondag tijdens de kerkdienst in hun eigen groepen meer leren over het geloof. Tijdens de Hofkids leren de kinderen over het geloof, er word uit de bijbel gelezen of geluisterd naar een bijbelverhaal, er wordt gezongen met elkaar en er is een verwerking. Hierbij is het materiaal van Timotheüs leidend en zorgt voor een doorgaande lijn.

Extra activiteiten

Gedurende het jaar worden er enkele extra activiteiten georganiseerd voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Een avondje film kijken in de kerk, een nachtje slapen in de kerk en een leuke activiteit om het schooljaar af te sluiten.

Side Service        12+

Elke maand is tijdens de eredienst een aparte dienst voor de jeugd. Zij hebben met elkaar in het jeugdhonk een dienst met een aansprekend thema. Tweemaal per jaar is er een zogenaamde SideService XL: samen met de jongeren wordt een complete eredienst georganiseerd voor de gehele gemeente. Jongeren krijgen taken in de voorbereiding, maar ook tijdens en na de dienst.

Jeugdgroepen

Elke vrijdagavond zijn er twee verschillende jeugdgroepen (12-14 jaar en 15-17 jaar) die om de week bij elkaar komen. Samen met jeugdleiders worden er verschillende onderwerpen besproken en is er tijd voor ontspanning.

Jeugdkamp

Voor de jongeren op de middelbare school is er ook elk jaar een jeugdkamp. De jongeren gaan dan, samen met jeugdleiders, naar een locatie ergens in de Nederland.